60 lat kapłaństwa x. prał. Tadeusza Buchowskiego

W niedziele 13 czerwca w krośnieńskiej bazylice jubileusz 60-lecia kapłaństwa przeżywał ks. prał. Tadeusz Buchowski, nasz wieloletni opiekun duchowy. Sprawował Mszę św. dziękując Bogu i Matce Najświętszej za dar powołania i kapłaństwa.

Księdzu Jubilatowi składamy najlepsze życzenia, a w naszych modlitwach prosimy Pana Boga dla niego o siłę i potrzebne łaski na dalsze lata posług.

Ad multos annos Księże Prałacie!

fot. VIDI