KSIĄŻKA DO NAUKI I NABOŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO I DOMOWEGO KSIĘDZA R.P. GOFFINEGO

„Książka O.Goffinego jest więc książką bardzo drogocenną …prócz rozmaitych modlitw kościelnych,stosownych do ustnego odmawiania zawiera Lekcye i Ewangelie na wszystkie Niedziele i Święta,które dla osób mających dar i łaskę odprawiania modlitwy myślnej czyli rozmyślania będą niewyczerpalnym skarbem dostarczającym przecudownych przedmiotów rozważania.[…] 

Część pierwsza obejmuje katechizm, naukę o mszy św., krótki wykład wszystkich niedzielnych lekcyj i ewangelii całego roku, oraz z nich wyjęte nauki wiary i moralności tudzież wyjaśnienie najważniejszych zwyczajów kościelnych

Część druga obejmuje naukę i nabożeństwo o czci i wzywaniu Świętych Pańskich w ogólności, a w szczególności o świętych najcelniejszych, tudzież krótkie wyjaśnienie przypadających lekcyi, ewangelii i ceremonii na uroczystości tychże świętych, włącznie z nauką wiary i moralności stąd wynikającej ” 

Osoby zainteresowane zakupem polecanej wyżej pozycji, proszone są o kontakt pod numerem 727-933-250

60 lat kapłaństwa x. prał. Tadeusza Buchowskiego

W niedziele 13 czerwca w krośnieńskiej bazylice jubileusz 60-lecia kapłaństwa przeżywał ks. prał. Tadeusz Buchowski, nasz wieloletni opiekun duchowy. Sprawował Mszę św. dziękując Bogu i Matce Najświętszej za dar powołania i kapłaństwa.

Księdzu Jubilatowi składamy najlepsze życzenia, a w naszych modlitwach prosimy Pana Boga dla niego o siłę i potrzebne łaski na dalsze lata posług.

Ad multos annos Księże Prałacie!

fot. VIDI