Ecce panis Angelorum

Od 08-10 III Krośnieńskie Środowisko Tradycji Katolickiej zaprasza na czterdziestogodzinne nabożeństwo tj. wystawienie Najświętszego Sakramentu przez 40 h w intencji przebłagania Najświętszego Serca Pana Jezusa za wszelkie zniewagi zelżywości i świętokradztwa dokonane wobec Najświętszego Sakramentu ołtarza.

Adorację rozpoczniemy w piątek (8 marca) o godzinie 19.00 różańcem świętym, a zakończymy Msza Świętą o 13.00 w niedzielę. Wystawienie będzie miało miejsce w kościółku św. Wojciecha (drewniany kościół) w Krośnie. 

Zachęcamy do podejmowania straży przy Najświętszym Sakramencie w konkretnych godzinach podczas adoracji.

Wzywamy na Królewską Drogę Krzyżową Anno Domini 2024!

16 lutego 2024 roku, w piątek po Środzie Popielcowej o godzinie 12.00, w Nowej Słupii, przy I stacji Drogi Krzyżowej rozpocznie się Królewska Droga Krzyżowa Świętej Tradycji. Wzywamy Polaków, katolików, wszystkich ludzi wszelkich stanów, którzy pragną odbyć z nami to szlachetne, królewskie i katolickie nabożeństwo, by ruszyli wraz z nami śladami polskich królów i wszystkich pokoleń wierzących Polaków, do dziś. Wiara święta zawsze ratowała Polaków przed zagrożeniami, Święty Krzyż był miejscem modlitwy i pokuty władców Polski, gdy przychodziło walczyć z wrogiem Polski i wrogiem religii. Kto Polak, wzywamy na Święty Krzyż!

Tradiclaromontana 2024

ROZPOCZEŁY SIĘ ZAPISY NA OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Rozpoczęły się zapisy pielgrzymów na XVII Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2024, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego A.D.2024. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza zapisów dostępnego na stronie internetowej pielgrzymki do dnia 15 lutego A.D.2024.

Czytaj więcej: https://tradiclaromontana.pl/2024/01/26/rozpoczely-sie-zapisy-na-ogolnopolska-pielgrzymke-wiernych-tradycji-lacinskiej-na-jasna-gore-tradiclaromontana2024/

O salutrairs Hostia!


Od 25 -27 III Krośnieńskie Środowisko Tradycji Katolickiej zaprasza na czterdziestogodzinne nabożeństwo tj. wystawienie Najświętszego Sakramentu przez 40 h w intencji przebłagania Najświętszego Serca Pana Jezusa za wszelkie zniewagi zelżywości i świętokradztwa dokonane wobec Najświętszego Sakramentu ołtarza.

Adorację rozpoczniemy w piątek (25 marca) o godzinie 19.00 różańcem świętym, a zakończymy Msza Świętą o 13.00 w niedzielę. Wystawienie będzie miało miejsce w kościółku św. Wojciecha (drewniany kościół) w Krośnie.

Zachęcamy do podejmowania straży przy Najświętszym Sakramencie w konkretnych godzinach podczas adoracji.

Tradiclaromontana2022 – XV Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę

W dniach 4-5 marca A.D.2022 po raz piętnasty na Jasnej Górze zgromadzą się wierni z całej Polski, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego. Misją tegorocznej pielgrzymki jest modlitwa o jedność Kościoła i zachowanie zdrowej doktryny, będącej podstawą miłości do Kościoła i jego liturgii. 

KSIĄŻKA DO NAUKI I NABOŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO I DOMOWEGO KSIĘDZA R.P. GOFFINEGO

„Książka O.Goffinego jest więc książką bardzo drogocenną …prócz rozmaitych modlitw kościelnych,stosownych do ustnego odmawiania zawiera Lekcye i Ewangelie na wszystkie Niedziele i Święta,które dla osób mających dar i łaskę odprawiania modlitwy myślnej czyli rozmyślania będą niewyczerpalnym skarbem dostarczającym przecudownych przedmiotów rozważania.[…] 

Część pierwsza obejmuje katechizm, naukę o mszy św., krótki wykład wszystkich niedzielnych lekcyj i ewangelii całego roku, oraz z nich wyjęte nauki wiary i moralności tudzież wyjaśnienie najważniejszych zwyczajów kościelnych

Część druga obejmuje naukę i nabożeństwo o czci i wzywaniu Świętych Pańskich w ogólności, a w szczególności o świętych najcelniejszych, tudzież krótkie wyjaśnienie przypadających lekcyi, ewangelii i ceremonii na uroczystości tychże świętych, włącznie z nauką wiary i moralności stąd wynikającej ” 

Osoby zainteresowane zakupem polecanej wyżej pozycji, proszone są o kontakt pod numerem 727-933-250