O salutrairs Hostia!


Od 25 -27 III Krośnieńskie Środowisko Tradycji Katolickiej zaprasza na czterdziestogodzinne nabożeństwo tj. wystawienie Najświętszego Sakramentu przez 40 h w intencji przebłagania Najświętszego Serca Pana Jezusa za wszelkie zniewagi zelżywości i świętokradztwa dokonane wobec Najświętszego Sakramentu ołtarza.

Adorację rozpoczniemy w piątek (25 marca) o godzinie 19.00 różańcem świętym, a zakończymy Msza Świętą o 13.00 w niedzielę. Wystawienie będzie miało miejsce w kościółku św. Wojciecha (drewniany kościół) w Krośnie.

Zachęcamy do podejmowania straży przy Najświętszym Sakramencie w konkretnych godzinach podczas adoracji.

Tradiclaromontana2022 – XV Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę

W dniach 4-5 marca A.D.2022 po raz piętnasty na Jasnej Górze zgromadzą się wierni z całej Polski, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego. Misją tegorocznej pielgrzymki jest modlitwa o jedność Kościoła i zachowanie zdrowej doktryny, będącej podstawą miłości do Kościoła i jego liturgii. 

KSIĄŻKA DO NAUKI I NABOŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO I DOMOWEGO KSIĘDZA R.P. GOFFINEGO

„Książka O.Goffinego jest więc książką bardzo drogocenną …prócz rozmaitych modlitw kościelnych,stosownych do ustnego odmawiania zawiera Lekcye i Ewangelie na wszystkie Niedziele i Święta,które dla osób mających dar i łaskę odprawiania modlitwy myślnej czyli rozmyślania będą niewyczerpalnym skarbem dostarczającym przecudownych przedmiotów rozważania.[…] 

Część pierwsza obejmuje katechizm, naukę o mszy św., krótki wykład wszystkich niedzielnych lekcyj i ewangelii całego roku, oraz z nich wyjęte nauki wiary i moralności tudzież wyjaśnienie najważniejszych zwyczajów kościelnych

Część druga obejmuje naukę i nabożeństwo o czci i wzywaniu Świętych Pańskich w ogólności, a w szczególności o świętych najcelniejszych, tudzież krótkie wyjaśnienie przypadających lekcyi, ewangelii i ceremonii na uroczystości tychże świętych, włącznie z nauką wiary i moralności stąd wynikającej ” 

Osoby zainteresowane zakupem polecanej wyżej pozycji, proszone są o kontakt pod numerem 727-933-250