60 lat kapłaństwa x. prał. Tadeusza Buchowskiego

W niedziele 13 czerwca w krośnieńskiej bazylice jubileusz 60-lecia kapłaństwa przeżywał ks. prał. Tadeusz Buchowski, nasz wieloletni opiekun duchowy. Sprawował Mszę św. dziękując Bogu i Matce Najświętszej za dar powołania i kapłaństwa.

Księdzu Jubilatowi składamy najlepsze życzenia, a w naszych modlitwach prosimy Pana Boga dla niego o siłę i potrzebne łaski na dalsze lata posług.

Ad multos annos Księże Prałacie!

fot. VIDI

Nabożeństwo do Świętego Józefa

Prezentujemy Państwu „Nabożeństwo do świętego Józefa” zebrane i opracowane przez założyciela księży michalitów bł. x. Bronisława Bonawenturę Markiewicza. O jego wyjątkowości zaświadcza fakt, że święty Józef Sebastian Pelczar, biskup diecezji przemyskiej, nadał mu swoje imprimatur.

Książeczka zawiera dziewięciodniowe nabożeństwo (nowenna) ułożone przez bł. Markiewicza, trzydniowe modlitwy, litanię, modlitwę odpustową ułożoną przez papieża Piusa IX i wiele innych modlitw… Modlitewnik jest w formacie 10×15 cm, zawiera 72 strony.

Cena jednego egzemplarza to 10 zł Modlitewnik można nabyć po Mszy św. w zakrystii lub można złożyć zamówienie na adres mailowy: bobola@krosnotradycjakatolicka.pl

W imię Boże!


Już po raz drugi, w okresie Wielkiego Postu, wiernym Tradycji łacińskiej będzie dane czuwać przy relikwiach Krzyża Świętego w sanktuarium na Świętym Krzyżu. W tym roku modlić będziemy się z naszymi Braćmi – grekokatolikami, którzy będą zanosić swe modły w języku starocerkiewnosłowiańskim.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w pielgrzymce.
Venite adoremus!