W imię Boże!


Już po raz drugi, w okresie Wielkiego Postu, wiernym Tradycji łacińskiej będzie dane czuwać przy relikwiach Krzyża Świętego w sanktuarium na Świętym Krzyżu. W tym roku modlić będziemy się z naszymi Braćmi – grekokatolikami, którzy będą zanosić swe modły w języku starocerkiewnosłowiańskim.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w pielgrzymce.
Venite adoremus!

Pielgrzymka do Klimontowa

W Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, czyli 7 października b.r., nasze Środowisko pielgrzymowało wraz z innymi Środowiskami Wiernych Tradycji Katolickiej do podominikańskiego klasztoru w Klimontowie, gdzie znajduje się łaskami słynąca ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Regina Sacratissimi Rosarii – ora pro nobis!

Msza święta w Korczynie

Zaproszenie do aktu wdzięczności w stulecie Cudu nad Wisłą.

W niedzielę 20 września o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Korczynie, w rodzinnej parafii Św. Józefa Sebastiana Pelczara zostanie odprawiona Msza Św. Trydencka jako wotum dziękczynne Matce Najświętszej w stulecie Bitwy zwanej Cudem nad Wisłą.

Ważna informacja dla osób przyjezdnych, aby tego dnia nie korzystać z drogi z Lutczy „przez Prządki”, gdyż będzie ona zablokowana ze względu na rajd samochodowy w także w samej Korczynie mogą nas spotkać pewne utrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we wspomnianym wydarzeniu.