Ave Crux, spes unica!

Na początku Wielkiego Postu, w dniach 6-7 marca br. (pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca) zapraszamy na pielgrzymkę do sanktuarium na Świętym Krzyżu.