Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!

W Uroczystość Chrystusa Króla (27 października) uczestniczyliśmy w Mszy św., którą celebrował dla nas ks. dr Krzysztof Irek z Sandomierza. Po Mszy św. miała miejsce ekspiacja wynagradzająca Panu Bogu za świętokradztwo jakiego dokonano w kościele filialnym w Słonnem w parafii Dubiecko.

Ks. Krzysztofowi dziękujemy serdecznie za przyjęcie zaproszenia, a zwłaszcza za mocne i ważkie słowa kazania.