O salutrairs Hostia!


Od 25 -27 III Krośnieńskie Środowisko Tradycji Katolickiej zaprasza na czterdziestogodzinne nabożeństwo tj. wystawienie Najświętszego Sakramentu przez 40 h w intencji przebłagania Najświętszego Serca Pana Jezusa za wszelkie zniewagi zelżywości i świętokradztwa dokonane wobec Najświętszego Sakramentu ołtarza.

Adorację rozpoczniemy w piątek (25 marca) o godzinie 19.00 różańcem świętym, a zakończymy Msza Świętą o 13.00 w niedzielę. Wystawienie będzie miało miejsce w kościółku św. Wojciecha (drewniany kościół) w Krośnie.

Zachęcamy do podejmowania straży przy Najświętszym Sakramencie w konkretnych godzinach podczas adoracji.