Pielgrzymka do Klimontowa

W Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, czyli 7 października b.r., nasze Środowisko pielgrzymowało wraz z innymi Środowiskami Wiernych Tradycji Katolickiej do podominikańskiego klasztoru w Klimontowie, gdzie znajduje się łaskami słynąca ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Regina Sacratissimi Rosarii – ora pro nobis!