Wzywamy na Królewską Drogę Krzyżową Anno Domini 2024!

16 lutego 2024 roku, w piątek po Środzie Popielcowej o godzinie 12.00, w Nowej Słupii, przy I stacji Drogi Krzyżowej rozpocznie się Królewska Droga Krzyżowa Świętej Tradycji. Wzywamy Polaków, katolików, wszystkich ludzi wszelkich stanów, którzy pragną odbyć z nami to szlachetne, królewskie i katolickie nabożeństwo, by ruszyli wraz z nami śladami polskich królów i wszystkich pokoleń wierzących Polaków, do dziś. Wiara święta zawsze ratowała Polaków przed zagrożeniami, Święty Krzyż był miejscem modlitwy i pokuty władców Polski, gdy przychodziło walczyć z wrogiem Polski i wrogiem religii. Kto Polak, wzywamy na Święty Krzyż!