Dodatkowa Msza święta

❗️22.03 (4 niedziela Wielkiego Postu) w Krośnie o 13:00 będzie odprawiana dodatkowa Msza święta 

❗️29.03 (niedziela Męki Pańskiej) Msza święta bez zmian 

❗️Rekolekcje wielkopostne 27-29 marca zostają odwołane 

Informujemy, że podczas Mszy Komunia święta udzielana będzie tylko bezpośrednio do ust wiernego, zgodnie z liturgiczną tradycją Kościoła. 

Lekarstwo Duchowe przeciwko morowemu powietrzu

W aktualnej sytuacji podsyłamy skuteczne lekarstwo! Aby było też wiadome, iż Kościół Katolicki ma środki zaradcze. Niestety tak mało się o tym mówi, choć one stare i sprawdzone.

Lekarstwo Duchowe
przeciwko morowemu powietrzu

Lekarstwo duchowne y wielce doświadczone przeciwko powietrzu morowemu,
y w jakiejkolwiek chorobie, abo utrapieniu będącym bardzo użyteczne.

​Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, i Duchu Święty Jedyny Boże, oto ja grzeszny dziś kładę na czoło moje  Chorągiew Wiary,  Znak Zwycięstwa,  Tytuł Tryumfujący Zbawiciela naszego, Króla chwały i Króla Żydowskiego, Syna Panny Maryi, Zwycięzcę śmierci, za nas grzesznych pod Ponckim Piłatem ukrzyżowanego, umarłego i pogrzebionego, który przez srogą mękę i śmierć swoją, dziś niechaj mnie wybawi od morowego powietrza i od wszelakich ucisków duchowych i cielesnych, od napaści czarta i złego człowieka, z mocy nieprzyjaciół moich, widocznych i niewidocznych, od wszelkich czarów, zarazy, jak i też od pokarmu szkodliwego, od zgorszenia, od niebezpieczeństwa ognia i wody, od wszelakiego wypadku, od urazów i szwanku zadanych przez bestie zaraźliwe, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa nabożna czasu powietrza i choroby
na każdy poranek ma być mówiona

Przenajświętszy krwawy pot, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Ogrojcu na trojakiej modlitwie z Ciała Jego wylany, niech będzie ze mną. 

Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, z biczowania Jego u słupa kamiennego wylana, niech będzie przede mną. 

Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, ostrą Koroną cierniową, z Głowy Jego wylana, niech będzie nade mną. 

Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, z Rąk i Nóg Jego gwoździami przebitych, na Krzyżu wytoczona, niech będzie za mną. 

Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, ostrą włócznią z przebitego Boku z wodą wylana, niech będzie we mnie przeciw zastrzałom wszystkich nieprzyjaciół, widzialnych i niewidzialnych, od śmierci nagłej i niespodziewanej, od powietrza morowego, od strasznej wojny i ciężkiego głodu, od śmiertelnych grzechów, od chorób wszelakich zimnych i gorączki, od nieszczęścia wszelakiego i najazdów czarta przeklętego, niechaj mi będzie obroną i pomocą we wszystkich sprawach żywota mojego. Amen.

Wzywanie Świętych

​Racz, Przenajświętszy Boże, na nędzę naszą wejrzeć miłościwie, a iż ciężar własnych grzechów naszych nas przygniata, wielebna przyczyna Błogosławionych Męczenników Twoich Fabiana, Sebastiana, Rocha i Świętych Patronów Polskich: Stanisława, Wacława, Floriana, Wojciecha, Jacka, Franciszka, Kazimierza, Jana Kantego, Stanisława Kostki, Jadwigi, Kunegundy, Rozalii i wszystkich Świętych, niech nas (niech N., np przed koronawirusem) poratuje. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

​Pomnij, Panie, żeś niewiastę kananejską i jawnogrzesznicę do pokuty wezwał, Magdalenie do nóg Twoich skłonionej obficie płaczącej wieleś grzechów odpuścił, Zacheuszowi i domownikom jego drogę zbawienną powstania pokazałeś i Piotra płaczącego przyjąłeś, moją też pokutą i wyznaniem grzechów racz nie pogardzać, ale z taką samą łaskawością i Twoją wielką miłością, racz ją przyjąć Przenajświętszy Panie Boże i Zbawicielu nasz. Amen.

Od powietrza, głodu i wojny! Wybaw nas, Panie. Po trzykroć mówić.

Oycze nasz, Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga Oyca Wszechmogącego.

(Ze starego modlitewnika: „Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą, to iest modlitwy rozmaite Kościołowi S. zwyczayne, które duch gorący Bogu na wonność słodkości chwały Jego ofiarować może.” 1760 rok. Pisownia, składnia i fleksja uwspółcześniona.)

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony!

Wierni Środowiska Tradycji Katolickiej w Krośnie pragną serdecznie podziękować Środowisku Tradycyjnej Liturgii Łacińskiej Diecezji Sandomierskiej za zorganizowanie I czuwania przy relikwiach Świętego i Prawdziwego Krzyża Pańskiego.

Dla wielu z nas droga na tę świętą górę łączyła się z wieloma wyrzeczeniami i trudem. Przez ten czas czuwaliśmy nieustannie przy Krzyżu i słuchaliśmy Mszy świętych w intencji stałego kapłana dla naszego środowiska.

Podczas nauk zostaliśmy pouczeni o Krzyżu z Karawaki, jego cudownym pochodzeniu i mocy z jaką ochraniał wiernych katolików przed morowym powietrzem.

Krzyże karawaka zyskały popularność po soborze trydenckim, w trakcie którego pojawiła się zaraza morowa.
Do Rzeczpospolitej krzyż ten mógł sprowadzić sam kardynał Stanisław Hozjusz, gdyż uczestniczył on w ostatniej sesji soboru w Trydencie.

Już dziś pragniemy przybyć za rok w to święte miejsce, aby nasze intencje wybrzmiały w obecności Drzewa Krzyża Świętego.

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!

W Uroczystość Chrystusa Króla (27 października) uczestniczyliśmy w Mszy św., którą celebrował dla nas ks. dr Krzysztof Irek z Sandomierza. Po Mszy św. miała miejsce ekspiacja wynagradzająca Panu Bogu za świętokradztwo jakiego dokonano w kościele filialnym w Słonnem w parafii Dubiecko.

Ks. Krzysztofowi dziękujemy serdecznie za przyjęcie zaproszenia, a zwłaszcza za mocne i ważkie słowa kazania.

Uroczystość św. Michała Archanioła

Quis ut Deus!

29 września w krośnieńskiej Farze została odprawiona uroczysta Msza o Św. Michale Archaniele. W kazaniu ks. Stanisław przypomniał nam historię modlitwy ułożonej przez papieża Leona XIII oraz podkreślił znaczenie kultu św. Michała Archanioła we współczesnym świecie. Zachęcił nas również, aby w miesiącu październiku, modlitwa do św. Michała stała się – wraz z modlitwą różańcową, naszym szczególnym orężem walki ze złem.

Msza święta trydencka w kościele o.o Franciszkanów w Krośnie

Dnia 13 lipca br. w kościele o.o Franciszkanów w Krośnie przybyli do Krosna pielgrzymi z Warszawy i okolic mieli możliwość wysłuchania wotywy o Najświętszej Maryi na sobotę i modlitwy przed cudownym obrazem Matki Bożej Murkowej z jej tytułem Obrończyni Wiary.

Szczególne podziękowania za udostępnienie kościoła składamy na ręce o. Krzysztofa Janasa, proboszcza i gwardiana krośnieńskiego klasztoru.

Dziękczynna Msza Święta na 5 lat Tradycji Katolickiej w Krośnie

W Uroczystość św.św Piotra i Pawła dziękowaliśmy Panu Bogu za pięć lat trwania i rozwoju Środowiska Wiernych Tradycji Katolickiej w Krośnie.

Mszę świętą dziękczynną odprawił ks. Bartosz Gajerski OPs, który dokładnie pięć lat temu zainicjował stałą celebrację Mszy św. w klasycznym rycie rzymskim w kościele Farnym w Krośnie.

Serdeczne podziękowania składamy Księdzu proboszczowi Andrzejowi Chmurze za dotychczasową opiekę i wsparcie dla naszego Środowiska.