Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony!

Wierni Środowiska Tradycji Katolickiej w Krośnie pragną serdecznie podziękować Środowisku Tradycyjnej Liturgii Łacińskiej Diecezji Sandomierskiej za zorganizowanie I czuwania przy relikwiach Świętego i Prawdziwego Krzyża Pańskiego.

Dla wielu z nas droga na tę świętą górę łączyła się z wieloma wyrzeczeniami i trudem. Przez ten czas czuwaliśmy nieustannie przy Krzyżu i słuchaliśmy Mszy świętych w intencji stałego kapłana dla naszego środowiska.

Podczas nauk zostaliśmy pouczeni o Krzyżu z Karawaki, jego cudownym pochodzeniu i mocy z jaką ochraniał wiernych katolików przed morowym powietrzem.

Krzyże karawaka zyskały popularność po soborze trydenckim, w trakcie którego pojawiła się zaraza morowa.
Do Rzeczpospolitej krzyż ten mógł sprowadzić sam kardynał Stanisław Hozjusz, gdyż uczestniczył on w ostatniej sesji soboru w Trydencie.

Już dziś pragniemy przybyć za rok w to święte miejsce, aby nasze intencje wybrzmiały w obecności Drzewa Krzyża Świętego.

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!

W Uroczystość Chrystusa Króla (27 października) uczestniczyliśmy w Mszy św., którą celebrował dla nas ks. dr Krzysztof Irek z Sandomierza. Po Mszy św. miała miejsce ekspiacja wynagradzająca Panu Bogu za świętokradztwo jakiego dokonano w kościele filialnym w Słonnem w parafii Dubiecko.

Ks. Krzysztofowi dziękujemy serdecznie za przyjęcie zaproszenia, a zwłaszcza za mocne i ważkie słowa kazania.

Uroczystość św. Michała Archanioła

Quis ut Deus!

29 września w krośnieńskiej Farze została odprawiona uroczysta Msza o Św. Michale Archaniele. W kazaniu ks. Stanisław przypomniał nam historię modlitwy ułożonej przez papieża Leona XIII oraz podkreślił znaczenie kultu św. Michała Archanioła we współczesnym świecie. Zachęcił nas również, aby w miesiącu październiku, modlitwa do św. Michała stała się – wraz z modlitwą różańcową, naszym szczególnym orężem walki ze złem.

Msza święta trydencka w kościele o.o Franciszkanów w Krośnie

Dnia 13 lipca br. w kościele o.o Franciszkanów w Krośnie przybyli do Krosna pielgrzymi z Warszawy i okolic mieli możliwość wysłuchania wotywy o Najświętszej Maryi na sobotę i modlitwy przed cudownym obrazem Matki Bożej Murkowej z jej tytułem Obrończyni Wiary.

Szczególne podziękowania za udostępnienie kościoła składamy na ręce o. Krzysztofa Janasa, proboszcza i gwardiana krośnieńskiego klasztoru.

Dziękczynna Msza Święta na 5 lat Tradycji Katolickiej w Krośnie

W Uroczystość św.św Piotra i Pawła dziękowaliśmy Panu Bogu za pięć lat trwania i rozwoju Środowiska Wiernych Tradycji Katolickiej w Krośnie.

Mszę świętą dziękczynną odprawił ks. Bartosz Gajerski OPs, który dokładnie pięć lat temu zainicjował stałą celebrację Mszy św. w klasycznym rycie rzymskim w kościele Farnym w Krośnie.

Serdeczne podziękowania składamy Księdzu proboszczowi Andrzejowi Chmurze za dotychczasową opiekę i wsparcie dla naszego Środowiska.